Infanta ESTEL HAUTE COUTURE

1 / 33

Production: Vlad Agafoncev
Stylists: Galina Onishenko, Andrey Pulin, Larisa Saykova, Ilya Skovorodko, Elena Stepanova
Haircoloring: Lubov Dubovikova, Irina Checherina, Ilya Skovorodko
Visage: Daria Stahovskaya
Costumes: Andrey Rudakov’s studio
Photo: Vlad Agafoncev
Video: Michael Prohorov 
Manager: Olga Pankova