U3 YouFree

1 / 54

Professional collection

cut&style&color

by ESTEL

 

Art: Andrew Pulin

Hairstyles: Larisa Saikova
Elena Stepanova
Anna Rapakova
Andrey Sobolev
Ilya Skovorodko
Nikita Kavlakan

Makeup: Daria Stakhovskaya

Model: Elena Bystrov
Anna Kubanova
Olesya Arkhipova
Elena Zotov
Karina Chumakov
Natalia Ovchinnikov
Julia Antropov
Roman Alibeyov
Andrey Arkhipov
Daniel Kuzmin

Production Designer: Olga Dykun

Photo: George Semenov

Costumes: Olga Dykun
Andrey Rudakov

Fotoprodyuser: Valeria Vetkina