TovárnaKapacita závodu ESTEL v Petrohradě umožňuje vyrábět 100 000 000 a více produktů ročně.

Právě zde, na ploše 30 000 m² se tajné receptury mění v hotový produkt. Odtud šampony, balzámy, masky a ostatní produkty začínají svou cestu do vašich rukou.

Jak se z nápadu stává produkt, který lidem přináší krásu a radost? Používáním vysoce specializovaných a přesných zařízení jako jsou reaktory, počítače, roboti. Ale především s pomocí talentovaných a angažovaných lidí, kteří pozorně sledují a dohlížejí na úspěšnost celého procesu. Žádný robot nedokáže naplnit produkty vášní a láskou. To mohou udělat jen lidé.

Kontrola kvality je vícestupňový a víceúrovňový proces. Dodržujeme biogenní čistotu produkce a vysoké standardy potvrzené mezinárodními certifikáty. Pracujeme s moderním vybavením. Dbáme na rychlost, výkon a účinnost. Nejdůležitější jsou však pro nás lidé, kteří spolupracují, aby zajistili, že z továrny odejde perfektní produkt.

 To vše je továrna ESTEL.