Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez stronę: estel.pro/pl/pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez stronę estel.pro/pl/pl jest ESTEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, KRS: 0000398139, NIP: 521-36-18-235, REGON:145826176.

3. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury w postaci POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w ESTEL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieuprawnionym. Stale kontrolujemy wykonywanie procedur wewnętrznych oraz weryfikujemy ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Państwa oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Nasza strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”. Pamiętaj masz prawo i możliwość zablokowania plików „cookies”,
  • Informacje o odwiedzinach strony estel.pro/pl/pl są zbierane automatycznie dotyczą one  rodzaju przeglądarki internetowej, używanego system operacyjny lub nazwa domeny dostawców usług internetowych,
  • wszelkie Informacje o wizytach na stronie internetowej estel.pro/pl/pl są zbierane anonimowo i są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu usystematyzowania treści naszej strony internetowej,
  • w ramach naszej strony internetowej możliwe jest pojawienie się automatycznych linków do stron innych administratorów. ESTEL Polska Sp. z o.o. nie obsługuje takich witryn i nie jest powiązana z ich właścicielami, chyba że zostaliście Państwo poinformowani o ty, że jest inaczej. ESTEL Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji na stronach, do których następuje przekierowanie w  Przechodząc do dowolnej witryny, która ma interaktywny link do tej strony, możesz wrócić do naszej strony poprzez kliknięcie, strzałki  "wstecz", lub wpisując adres naszej strony www.estel.pro/pl/pl .Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

6. Dane podane w formularzu kontaktowym podawane są przez Państwa dobrowolnie i są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Państwem. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na Wasze pytania.

7. Dane osobowe pozyskane poprzez naszą stronę internetową nie będą udostępnione osobom trzecim, dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy ESTEL Polska Sp. z o.o.

8. Do danych podanych w formularzu kontaktowym przysługuje Państwu wgląd oraz prawo ich modyfikacji i żądania usunięcia w dowolnym momencie.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityka Prywatności ESTEL Polska Sp. z o.o. strony internetowej: estel.pro/pl/pl. Zmiany mogą wynikać z rozwoju technologicznego, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa krajowego lub wspólnotowego oraz rozwój naszej firmy. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały dla Państwa.

10. Strona internetowa estel.pro/pl/pl objęta jest ochroną praw autorskich. ESTEL Polska Sp. z o.o. posiada majątkowe autorskie prawa do wszystkich treści umieszczonych na stronie internetowej www.estel.pro/pl/pl w szczególności do tekstów, obrazów, klipów wideo, oprogramowania i innych materiałów. Prawa autorskie majątkowe zostały nabyte zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie jest możliwe wyłącznie dla potrzeb osobistych, rodzinnych, do celów informacyjnych i innych niekomercyjnych celów. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie prac i informacji znajdujących się w witrynie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest zabronione.

11. Jeżeli mają Państwo wątpliwości dotyczące zapisów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy do dyspozycji. Prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy umieszczony w zakładce: Kontakt.